เลือกหน้า

อีกหนึ่งวิธีการรักษาร่วมเพื่อประโยชน์ในการทำลายเซลล์มะเร็งด้วยความร้อนและเป็นการเสริมภูมิคุ้มกัน โดยใช้หลักการทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นกว่าอุณหภูมิร่างกายปกติเสมือนการจำลองการเป็นไข้ เพราะทุกครั้งที่เป็นไข้ภูมิคุ้มกันจะทำงานมากกว่าปกติจึงช่วยในภาวะการติดเชื้อ ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว ส่งเสริมการตายของเซลล์มะเร็ง