เลือกหน้า

การเยียวยาด้านอารมณ์ และจิตวิญญาณ

ศิลปะบำบัด

ศิลปะบำบัดเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสนับสนุนดูแล อารมณ์และจิตใจ โดยการสรรสร้างงานศิลปะขึ้นมา เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยได้บรรเทาอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก จากการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นลงสู่งานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นการวาด ระบายสี แกะสลัก หรืองานประดิษฐ์ทำมือ ศิลปะบำบัดยังช่วยให้ผู้ป่วยได้ฝึกสมาธิ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนผ่านการพูดคุยระหว่างทำงานศิลปะอีกด้วย

โยคะ

มะเร็งเป็นโรคที่สัมพันธ์กับจิตใจ ร่างกาย ความรู้สึกที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นความโกรธแค้น ความตึงเครียด หรือความเสียใจใดๆก็ตาม เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้เลือดมีสภาวะเป็นกรด นั่นหมายถึง มีอ็อกซิเจนในเลือดน้อย ซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดี สังเกตจากเวลาที่เรามีอารมณ์โกรธ โมโห เราจะหายใจสั้นๆ อ็อกซิเจนไปหล่อเลี้ยงร่างกายก็จะน้อยตามไปด้วย

การฝึกโยคะ เป็นการฝึกหายใจ ให้ยาว ลึก ซึ่งป็นการสูดอ็อกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกาย  สร้างสิ่งแวดล้อมภายในร่างกายให้เต็มไปด้วยอ็อกซิเจน เป็นการป้องกันการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อย่างหนึ่ง เพราะเซลล์มะเร็งจะชอบที่ที่มีอ็อกซิเจนน้อยๆ รนอกจากนี้การฝึกโยคะยังช่วยลดความตึงเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น และยังเสริม ปรับสมดุลการทำงานของระบบในร่างกายให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

สมาธิบำบัด

กิจกรรมฝึกสมาธิ เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมระบบความคิด จิตใจไปในทางเชิงบวก ช่วยลดสภาวะตึงเครียด ซึมเศร้า ซึ่งพบได้บ่อยกับผู้ป่วยมะเร็งตั้งแต่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็ง ก่อนระหว่างการรักษา หลังจากการฝึกจะพบได้ว่าคลื่นความถี่ไฟฟ้าบริเวณสมองเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลต่อความคิดเชิงบวกมากขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการปลดปล่อยความทุกข์ที่มีฝังลึกภายในจิตใจ ที่คั่งค้างมานานจนเป็นปมก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆ กิจกรรมนี้จะนำโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมาธิบำบัดซึ่งจะช่วยลดความเครียด เพิ่มพลังบวก และคลายทุกข์ให้กับผู้ป่วยให้มีสภาพจิตใจที่แข็งแรง สามารถทำเสริมควบคู่ไปกับการรักษามะเร็ง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและยั่งยืน

EFT บำบัด (Emotionally focused transformation)

การบำบัดด้วยหลักจิตวิทยา การสัมผัสและการหายใจเพื่อช่วยปลดล็อคความเจ็บปวดทางด้านจิตใจ ความทรงจำไม่ดีในอดีตที่ส่งผลให้เกิดบุคลิกภาพ ปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจในปัจจุบัน ให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจ ปล่อยวางและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

แมนดาล่าบำบัด

Mandala เป็นศิลปะเชิงจิตวิญญาณ ที่ถูกนำมาใช้หลากหลายรูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงกับการสร้างสมดุลทางอารมณ์ให้กับคนทุกเพศทุกวัย สร้างสมาธิ ลดความเครียด เป็นการฝึกจิตจะไม่ให้ฟุ้งซ่าน จึงทำให้รู้สึกสงบขึ้น นำไปสู่การเยียวยารักษาจิต ส่งผลไปยังร่างกายที่เจ็บป่วย ทำชีวิตให้สมดุลและมีพลังมากยิ่งขึ้น

คลื่นเสียงบำบัดด้วย Crystal singing bowl

Crystal singing bowl healing เป็นการบำบัดด้วยคลื่นเสียง เป็นศาสตร์การดูแลสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจจากทิเบต   โดยสร้างแรงสั่นสะเทือนในโมเลกุลของคริสตัล จนเกิดคลื่นเสียง ที่มีคุณสมบัติเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำซึ่งเป็นภาวะสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สมดุลมากต่อคนเรา ทั้งนี้เสียงของ crystal bowl ได้ปล่อยการสั่นรัวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำเข้าสู่เซลล์สมองหลายพันล้านเซลล์ ทำให้เกิดการซ่อมแซมเซลล์ที่บกพร่องและเสื่อมสภาพ จนทำให้เซลล์ชีวิตทำหน้าที่ได้ถูกต้อง คลายอาการอ่อนเพลีย ปวดเมื่อย มึนศีรษะ และเพิ่มความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าให้ร่างกาย ช่วยจัดระบบการทำงานของร่างกายและจิตใจ เพิ่มสมาธิ ปลดล็อคอารมณ์ติดค้างต่างๆ ผ่อนคลายความเครียดและความกังวล ช่วยเยียวยาความเจ็บปวดทางร่างกายและบาดแผลทางใจ

บุปผชาติบำบัด

เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่มักจะประสบกับปัญหาทางด้านอารมณ์ และจิตใจ บางคนเป็นมาเวลานาน บางคนเป็นเมื่อรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็ง ทำให้อาการต่างๆแย่ลง เพราะจิตใจและร่างกายมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาด การบำบัดอารมณ์ และจิตใจจึงมีความสำคัญมาก เพราะนอกจากจะเป็นการเสริมกำลังใจในการต่อสู้กับโรคแล้ว แต่เป็นการช่วยคลายความกังวล ความเครียด ที่เป็นสาเหตุหลักส่งผลต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

การบำบัดด้วยการใช้ดอกไม้หรือบุปผชาติเป็นยารักษาอาการป่วยทางจิตใจและอารมณ์  บุปผชาติบำบัดนี้ถูกค้นพบโดยนายแพทย์เอ็ดเวิร์ด บาค เมื่อปี 1930 จากความเชื่อที่ว่าอารมณ์ ความคิดลบ สามารถนำไปสู่อาการเจ็บป่วยได้ เขาจึงได้แสดงหาวิธีในการรักษา จนกระทั่งค้นพบและแบ่งประเภทสารสกัดดอกไม้ทั้งหมด 38 ชนิด และแบ่งบุคลิกลักษณะของคนเป็น 7 กลุ่มด้วยกัน

Quantum treatment

Quantum treatment เป็นการบำบัดโดยใช้คลื่นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ารักษาปัญหาทางด้านอารมณ์ จิตใจ หรือปัญหาทางด้านร่างกาย โดยเป็นการใช้คลื่นแม่เหล็กผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมคลื่นที่จะเข้าไปปรับคลื่นในสมองให้มีความสมดุล โดยโปรแกรมที่เลือกใช้ในการรักษาปัญหาสภาวะทางอารมณ์ เช่น โปรแกรม NLP หรือ Neuro-Languistic Program) โปรแกรม Emotional Grownth และโปรแกรม Stress Reduction

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูล

เกี่ยวกับการรักษาของเรา

โทรหาเรา

+66 (0) 655 896 964

อีเมล

contact@akesisoncology.com

แผนที่และเส้นทาง

คลิก

Sitemap

เกี่ยวกับเรา

อคีซีส ไลฟ์

ทีมแพทย์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

แอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป

การกระทำ

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

บทความทางการแพทย์

บทความ

วิดีโอ

วิจัย

จากใจผู้รับบริการ

คู่มือผู้รับบริการ

นัดหมายปรึกษาออนไลน์ฟรี

เทรนนิ่งและเวิร์คชอป

อคีซีส ไลฟ์ : ศูนย์การแพทย์รักษามะเร็งเชิงบูรณาการ
ชั้น 21 อาคาร 253 อโศก (253 Asoke Building) ถนนสุขุมวิท 21  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110