เลือกหน้า

เราให้การรักษาอะไรบ้าง

Akesis Life An Integrative Oncology Center

การกำจัดสารพิษ

การล้างพิษหลังจากการรักษามะเร็งนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการบำรุงซ่อมแซมร่างกาย หลังจากการรักษามะเร็ง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าร่างกายมีสารพิษเยอะ และร่างกายต้องการกำจัดสารพิษออกไป

ภูมิต้านทานบำบัด

ภูมิต้านทานบำบัด มีความสำคัญอย่างมากในการรักษามะเร็ง เนื่องจากการเผชิญกับความเครียด แรงกดดันจากสภาวะแวดล้อมของเซลล์ที่ไม่เหมาะสมจนทำให้รหัสพันธุกรรมเกิดการผิดเพี้ยน จึงเกิดการเปิดยีนมะเร็ง เมตาบอลิซึมเปลี่ยนไป และเกิดการกลายพันธุ์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็ง

ทางหลอดเลือดดำ

การรักษาทางหลอดเลือดดำ (IV) เป็นการให้สารอาหารกับร่างกายที่มีความรวดเร็ว โดยเป็นกระบวนการที่สามารถให้สารอาหารเข้าไปยังกระแสเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการบำบัดรักษาทางหลอดเลือดดำเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการรักษาของศูนย์การแพทย์อคีซิสไลฟ์ ซึ่งถูกออกแบบเพื่อสนองตอบตามความต้องการของผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคล

โภชนบำบัด

เรื่องโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งถือว่ามีบทบาทสำคัญและเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกได้ถึงโอกาสการเอาชนะโรคของผู้ป่วยแต่ละคนได้ Akesis life ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลทางด้านโภชนาการ ตั้งแต่การตรวจประเมิน การกำหนด การวางแผนมื้ออาหารของผู้ป่วย แบ่งตามสภาวะร่างกายและตัวโรคของผู้ป่วยที่แตกต่างกันไป รวมถึงแนะนำความรู้ให้ผู้ป่วยเกี่ยวกับการเลือกสรรวัตถุดิบ การปรุงอาหาร เพื่อจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทานอาหารเหล่านั้น

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าปัจจัยก่อมะเร็งที่สำคัญ ได้แก่ พฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ  หลาย  ท่านก็ออกมายืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า การมีสุขภาพที่ดีในกิจวัตรประจำวัน มาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมด 6 ประเภท

การเยียวยาด้านอารมณ์ และจิตวิญญาน

มะเร็งเป็นโรคที่สัมพันธ์กับจิตใจ ร่างกาย ความรู้สึกที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นความโกรธแค้น ความตึงเครียด หรือความเสียใจใดๆก็ตาม เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้เลือดมีสภาวะเป็นกรด นั่นหมายถึง มีอ็อกซิเจนในเลือดน้อย ซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดี

สอบถามข้อมูล

เกี่ยวกับการรักษาของเรา

โทรหาเรา

+66 (0) 655 896 964

อีเมล

contact@akesisoncology.com

แผนที่และเส้นทาง

คลิก

Sitemap

เกี่ยวกับเรา

อคีซีส ไลฟ์

ทีมแพทย์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

แอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป

การกระทำ

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

บทความทางการแพทย์

บทความ

วิดีโอ

วิจัย

จากใจผู้รับบริการ

คู่มือผู้รับบริการ

นัดหมายปรึกษาออนไลน์ฟรี

เทรนนิ่งและเวิร์คชอป

อคีซีส ไลฟ์ : ศูนย์การแพทย์รักษามะเร็งเชิงบูรณาการ
ชั้น 21 อาคาร 253 อโศก (253 Asoke Building) ถนนสุขุมวิท 21  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110