เลือกหน้า

การรักษามะเร็งตามระยะ

มะเร็งระยะเริ่มต้น

Early cancer โรคมะเร็งเป็นโรคที่เมื่อระยะเริ่มต้นไม่มีอาการใดๆ ที่ผิดปกติ หรือแสดงออกภายนอก จนกว่าจะเริ่มแสดงอาการไม่ว่าจะเบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย คลำได้ก้อนที่ผิดปกติ การที่เราค้นพบว่าเป็นEarly stage cancer นั้น การพยากรณ์โรคหลังการรักษาจะค่อนข้างจะดีกว่า stage อื่นๆ เนื่องจากร่างกายคนไข้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ผ่านการรักษาจนร่างกายบอบช้ำ ประกอบกับการทำงานของระบบในร่างกายยังสามารถทำงานได้ดี ดังนั้นคนไข้จะมีภาวะการฟื้นฟูของร่างกายได้เร็ว การผ่าตัด เคมีบำบัด หรือการฉายแสงก็ตาม ซึ่งเป็นการรักษาโรคมะเร็งตามแบบแผน อาจจะไม่ได้เหมาะและจำเป็นกับคนไข้ทุกกรณีเสมอไป เช่น การให้เคมีบำบัดนั้น อาจก่อให้เกิดภาวะดื้อยาในอนาคตได้ หากไม่สามารถดูแลและยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งในระยะนี้ได้เพียงพอ การรักษาในคนไข้ stage นี้ จะเน้นเป็นการรักษาแบบ non toxic treatmentหรือการรักษาที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกายเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้เซลล์ปกติไม่โดนทำร้าย ดังนั้นผลข้างเคียงที่คนไข้ได้รับจากการรักษาจะน้อยมากเช่นกัน รวมไปถึงการตรวจวัดมะเร็งพิเศษเพื่อคัดสรรการรักษาที่เหมาะสมที่สุด กับเซลล์มะเร็งของคนไข้ ให้แพทย์สามารถออกแบบการรักษาได้เบบเฉพาะบุคคล รักษาได้ตรงจุดที่สุด

มะเร็งกลับมาเป็นซ้ำ

แนวทางการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันถ้ายึดตามแบบแผนการรักษาทั่วไป ได้แก่ การผ่าตัด เป็นการรักษาหลัก ซึ่งได้ผลดีในการกำจัดมะเร็งออก โดยเฉพาะมะเร็งระยะแรกๆ ซึ่งจะมีโอกาสหายสูง การให้เคมีบำบัด และการฉายแสง อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับว่า การผ่าตัดมีผลให้มะเร็งหลุดกระจายจากที่เดิมที่เคยอยู่เฉพาะที่ไปก่อมะเร็งที่ไกลๆ ดังนั้น เมื่อผ่าตัดแล้วมักต้องให้เคมีบำบัดหรือฉายแสงควบคู่กันไป ยกเว้นมะเร็งที่มีขนาดเล็กมากไม่ลุกลาม แต่โดยโดยไป กว่าจะทราบว่าเป็นมะเร็ง โรคก็มักจะเป็นมากแล้ว จึงมักมีคำถามว่า ทำไมผ่าตัด รักษาตามกระบวนการแล้ว แต่ผลไม่เป็นไปตามแผน ประการแรก แม้ตัดมะเร็งออกหมดแล้ว หากไม่ดับที่เหตุ ก็ถือว่าเป็นจุดบอดของการรักษา ประการที่สอง เคมีบำบัดมีประสิทธิภาพในการฆ่าเซลล์มะเร็ง ขณะเดียวกันยังเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดด้วย เพราะทำให้เกิดการทำลายDNA ทั้งเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ง รวมไปถึงระบบภูมิคุ้มกันก็คือหนึ่งในนั้น ตอนแรกเหมือนมะเร็งจะหายไป ตรวจสแกนไม่พบ ตรวจค่ามะเร็งก็ปกติแต่ไม่นานมะเร็งก็กลับมาใหม่ เพราะเซลล์ในร่างกายถูกสารก่อการกลายพันธ์ุ คือเคมีบำบัด ทำให้เซลล์ดีก่อการกลายพันธ์ุต่อไปกลายเป็นมะเร็งขึ้นใหม่ ประการที่สาม ปัจจัยภายนอกเป็นตัวก่อมะเร็ง หากไม่เปลี่ยนแปลงมะเร็งย่อมกลับมา เป็นที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างมาก เมื่อคนไข้ส่วนใหญ่ที่ทาง Akesis life ได้รับเข้ามาทำการรักษา ที่เป็นมะเร็งที่กลับมาเป็นซ้ำ คนไข้เข้าใจมาตลอดว่าโรคมะเร็ง รักษาด้วยการผ่าตัด เคมีบำบัดหรือการฉายแสง เมื่อรักษาหายแล้ว นั่นหมายถึงคนไข้สามารถกลับใช้ชีวิตปกติทั่วไปได้ ได้แก่ การไม่ควบคุมอาหาร การทานแป้ง น้ำตาล ที่เป็นอาหารชั้นเลิศของมะเร็ง การรับสารพิษใหม่ๆเข้ามาในร่างกาย ซึ่งก็เพียงพอต่อการกลับมาและการกระจายของมะเร็ง

นอกจากนี้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่กลับมาเป็นซ้ำ จะเป็นการรักษาที่อาจจะไม่สามารถใช้วิธีการรักษาแบบเดิมได้ จะต้องใช้ยา วิธีการรักษาอื่นที่สามารถทดแทนยา วิธีการตัวเดิม เนื่องจากผู้ป่วยในระยะนี้จะมีภาวะดื้อยา ซึ่งหมายถึงการตอบสนองต่อการใช้ยา ใช้การรักษาแบบเดิมอาจจะไม่เป็นผล

ดังนั้นทาง Akesis Life นอกจากจะใช้วิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงกับตัวโรค และบล็อคการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในวิธีต่างๆแล้ว ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่กับมะเร็ง เมื่อคนไข้จบการรักษาแล้ว คนไข้สามารถดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งได้

Signs and Symptoms of Cancer

มะเร็งระยะสุดท้าย

จากรายงานของอัตราการรอดชีวิต 5 ปี ของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยระหว่างปี .. 2542-2552 นั้น เห็นได้ชัดเจนว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งทวารหนัก และมะเร็งรังไข่นั้นมีอัตราการรอดชีวิต 5 ปีอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยเฉพาะความน่าเป็นห่วงในเรื่องโรคมะเร็งตับและมะเร็งปอดนั้น มีผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทยต่อปีเป็นจำนวนมาก และอัตราการรอดชีวิต 5 ปีอยู่ในระดับต่ำทั้งคู่ แต่ในผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยในระยะที่ 4 นั้น อัตราการรอดชีวิตมีไม่ถึง 5% ที่มีอัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปี 

ผู้ป่วยในระยะนี้มักจะผ่านการรักษาด้วย การผ่าตัด ฉายแสง เคมีบำบัดมาอย่างเต็มที่ ซึ่งหลังการรักษาสภาพร่างกายคนไข้จะไม่สามารถทำงานได้สมบูรณ์ บางรายรับเคมีบำบัดมามากจนร่างกายอ่อนเพลีย และไม่ตอบสนองต่อยาเคมีแล้ว บางรายรับผลข้างเคียงจากการรักษาไม่ไหว การรักษาคนไข้กลุ่มนี้นอกจากหยุดการสร้างมะเร็งใหม่ กำจัดเซลล์มะเร็งเฉพาะจุด การกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้การรักษาคือการดูแลสภาพจิตใจผู้ป่วยให้มีกำลังใจและพร้อมต่อสู้กับมะเร็งต่อไป เพราะผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะมีอาการซึมเศร้า ท้อแท้ หมดความหวัง ดังนั้นโดยรวมเป้าหมายของการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้คือ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ใช้วิธีการรักษาแบบไม่เป็นพิษต่อร่างกายผู้ป่วย ทำให้ไม่ต้องทุกข์ทรมานจากการรักษา ให้ผู้ป่วยมีความสุขกับทุกวัน การสร้างกำลังใจ ตัดความกังวลที่มีอยู่ในความคิด เมื่อจิตใจดี ร่างกายก็จะดีขึ้นไปด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มอัตราการมีชีวิตรอดให้ยืนยาวออกไปด้วย นอกจากนี้ต้องมีการดูแลเรื่องโภชนการของผู้ป่วย ให้ได้รับสารอาหารเพียงพอที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ฟื้นฟูร่างกายต่อไป

การดูแลแบบประคับประคอง ในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามหรือระยะท้าย

โดย: นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการแพทย์บูรณาการ

สอบถามข้อมูล

เกี่ยวกับการรักษาของเรา

โทรหาเรา

+66 (0) 655 896 964

อีเมล

contact@akesisoncology.com

แผนที่และเส้นทาง

คลิก

Sitemap

เกี่ยวกับเรา

อคีซีส ไลฟ์

ทีมแพทย์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

แอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป

การกระทำ

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

บทความทางการแพทย์

บทความ

วิดีโอ

วิจัย

จากใจผู้รับบริการ

คู่มือผู้รับบริการ

นัดหมายปรึกษาออนไลน์ฟรี

เทรนนิ่งและเวิร์คชอป

อคีซีส ไลฟ์ : ศูนย์การแพทย์รักษามะเร็งเชิงบูรณาการ
ชั้น 21 อาคาร 253 อโศก (253 Asoke Building) ถนนสุขุมวิท 21  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110