เลือกหน้า

ภูมิต้านทานบำบัด

ภูมิต้านทานบำบัด

ภูมิต้านทานบำบัด มีความสำคัญอย่างมากในการรักษามะเร็ง เนื่องจากการเผชิญกับความเครียด แรงกดดันจากสภาวะแวดล้อมของเซลล์ที่ไม่เหมาะสมจนทำให้รหัสพันธุกรรมเกิดการผิดเพี้ยน จึงเกิดการเปิดยีนมะเร็ง เมตาบอลิซึมเปลี่ยนไป และเกิดการกลายพันธุ์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็ง

โดยปกติร่างกายของคนเรามีกลไกของเม็ดเลือดขาวหรือระบบภูมิต้านตรวจสอบเซลล์ที่มีการแบ่งตัวผิดปกติ อย่างเซลล์มะเร็ง เมื่อตรวจพบจะทำลาย แต่ถ้าระบบภูมิต้านทานไม่แข็งแรง ย่อมทำลายเซลล์มะเร็งไม่ได้ หรือระบบภูมิต้านทานแข็งแรง แต่ตรวจไม่พบเซลล์มะเร็ง เนื่องจากเซลล์มะเร็งจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเซลล์มะเร็ง เพื่อหลบหลีกไม่ให้ระบบภูมิต้านทานสามารถตรวจสอบหรือทำลายเซลล์มะเร็งได้ หรือเซลล์มะเร็งมีการส่งข้อมูลไปยังสเต็มเซลล์ในไขกระดูกของคนเรา จึงทำให้เซลล์ของระบบภูมิต้านทานที่ผลิตขึ้นมาเป็นเซลล์ประเภทออกฤทธิ์กดภูมิต้านทาน จึงไปยับยั้งการทำงานในการผลิตระบบภูมิต้านทานประเภทต่าง ๆ อาทิ เอ็นเคเซลล์ (NK Cell) ไซโตท็อกซิกทีเซลล์ (Cytotoxic T cell) ทีเฮลเปอร์เซลล์ (T helper cell) ซึ่งเหล่านี้เรียกว่า ภาวะการหลบหลีกของเซลล์มะเร็งจากระบบภูมิต้านทาน (Cancer Immune Surveillance)

ภูมิต้านทานบำบัด คือกลไกลที่ช่วยแก้ปัญหาจากภาวะเซลล์มะเร็งทำให้ระบบภูมิต้านทานไม่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ รวมถึงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ป่วย เช่น การอดนอน พักผ่อนไม่เพียงพอ มีสารพิษในร่างกาย มีการติดเชื้อแอบแฝง ทำให้ภูมิต้านทานไม่แข็งแรง และจากกรณีที่เซลล์มะเร็งมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างเพื่อหนีการตรวจจับ จึงทำให้ระบบภูมิต้านทานเกิดความผิดพลาด และด้วยประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ จึงทำให้เซลล์มะเร็งมีการเจริญเติบโต เพิ่มจำนวน และแพร่กระจายจนเป็นมะเร็ง

เพราะฉะนั้น ภูมิต้านทานบำบัดจึงเป็นกลไกที่เข้ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อให้ระบบภูมิต้านทานสามารถกลับมาทำงานเพื่อตรวจสอบเซลล์ที่ผิดปกติได้ และสามารถเพิ่มจำนวนของระบบภูมิต้านทาน พร้อมสามารถสร้างสารภูมิต้านทานเพื่อใช้ในการกำจัดเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนขั้วการทำงานของมะเร็งให้เป็นลักษณะที่เราสามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้

ศูนย์การแพทย์อคีซิสไลฟ์ มีการรักษาด้วยภูมิต้านทานบำบัด ดังนี้

นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต, M.D.

นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต เป็นผู้ก่อตั้ง Akesis Life ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการแพทย์บูรณาการณ์มากกว่าทศวรรษ เป็นอาจารย์แพทย์ที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อศาสตร์การรักษาแบบบูรณาการณ์ ผู้มีหัวใจเพื่อการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง และมุ่งหวังให้เพื่อนมนุษย์ได้มีโอกาสรับการรักษาที่ดีที่สุด

โทรหาเราเพื่อเรียนรู้วิธีที่เราสามารถช่วยได้

เรียนรู้ว่า Akesis Life สามารถนำคุณเข้าใกล้ชีวิตที่ปราศจากโรคมะเร็งได้อย่างไร

ขอคำปรึกษา ฟรี!

เยี่ยมชมเรา

ชั้น 21 ตึกอโศก 253
ถนนสุขุมวิท 21, คลองเตยเหนือ,
เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร 10110