เลือกหน้า

การรักษามะเร็งด้วยหลักโครงสร้าง 6 ประการ

โรคมะเร็ง เป็นโรคร้ายที่สร้างความหวาดกลัวและตื่นตระหนกแก่จิตใจของหลาย ๆ ท่าน แต่กระนั้นทางเรา “อคีซีส ไลฟ์” ก็เปลี่ยนความหวาดกลัวนั้นให้กลายเป็นความตระหนักด้วย การผสมผสานการศึกษาองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินชีวิตรู้ เพื่อที่จะให้ทุกท่านเข้าใจว่าโรคร้ายนี้สามารถรักษาและคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีได้หนทางพ้นจากโรคร้ายนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน แต่จะได้มานั้นท่านต้องใช้ความพยายามและแรงใจในการต่อสู้ความเข้าใจภาวการณ์ของผู้ป่วยเอง ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกประการผู้ป่วยต้องมีความเข้าใจว่าระดับความผิดปกติใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งด้านจิตใจ อารมณ์และสารก่อพิษที่เท่าใด จะทำให้ร่างกายตนเองเสียดุลยภาพ ซึ่งจะเป็นเหตุที่กระตุ้นความรุนแรงของการเกิดมะเร็ง การที่จะรักษาได้ผู้ป่วยต้องรับรู้ถึงต้นเหตุของปัญหาและดึงสมดุลของร่างกายกลับมา

ที่อคีซีส ไลฟ์ เราไม่เพียงแต่มุ่งเน้นไปที่การรักษามะเร็ง เราให้ความสำคัญกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความตระหนักรู้ (awareness) , องค์ความรู้ (knowledge) , อารมณ์ (emotional) , จิตใจ (psychological) และการรับรู้สภาวะจิตวิญญาณ (spiritual perspective) ร่วมด้วย ดังนั้นเราจึงได้สร้างหลักโครงสร้าง 6 ประการ สำหรับรักษามะเร็งซึ่งประกอบไปด้วย การขจัดสารพิษ ภูมิคุ้มกันบำบัด การรักษาด้วยการใช้สารธรรมชาติที่ออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง การบำรุงกำลัง การเปลี่ยนพฤติกรรมอารมณ์และการรักษาจิตวิญญาณ

ผู้คนนับล้านทั่วโลกกำลังรับมือกับปัญหาที่เกิดจากมะเร็งทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างการถูกคุกคามด้วยโรคมะเร็งผ่านบุคคลใกล้ตัวและบุคคลอันเป็นที่รักแต่ ณ ปัจจุบันด้วยวิธีรักษาที่ทรงประสิทธิภาพและตรงจุดคำว่ามะเร็งจึงได้ถูกตัดออกจากพจนานุกรม แห่งความตาย

อะไรคือปัจจัยกระตุ้นการเกิดมะเร็ง ?

มะเร็งมีจุดเริ่มต้นมาจากการเปลี่ยนแปลงไปของเซลล์ปกติในร่างกายไปเป็นเซลล์เนื้องอก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรอยโรคที่เสี่ยงต่อมะเร็งไปเป็นเนื้อร้าย ประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน โดยจะมีปัจจัยกระตุ้นให้เกิดได้ทั้งจากกรรมพันธุ์และการสัมผัสต่อสิ่งเร้าภายนอก ได้แก่

การสัมผัสสิ่งเร้าทางกายภาพ เช่น สารรังสี

การสัมผัสกับสิ่งเร้าภายในสถานที่ทำงานละที่พักอาศัย เช่น สารเคมีในพลาสติก ควันยาสูบ/บุหรี่ สิ่งปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

การสัมผัสกับเชื้อจุลชีพทั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัส เช่น เชื่อก่อโรคตับอักเสบ ได้แก่ HBV และ HBC และเชื้อก่อโรคมะเร็งกระเพาะอาหารอย่างเชื้อ Helicobacter Pylori

การสัมผัสกับสารเคมีในเภสัชภัณฑ์ เช่น ยารักษาโรค (ชนิดที่เสริมสร้างฮอร์โมนและชนิดที่ก่อให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง)

ความสูงวัยเป็นอีกปัจจัยสำคัญอีกประการที่กระตุ้นให้มะเร็งลุกลามมากขึ้น เนื่องจากมะเร็งบางประเภทมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นตามจำนวนอายุในทำนองเดียวกัน กลไกการซ่อมแซมระดับเซลล์ก็เสื่อมตามอายุที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอจะเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่จะช่วยคัดกรองระยะเริ่มแรกของรอยโรค  ซึ่งแต่ละท่านก็ต้องตื่นตัวต่ออาการผิดปกติที่บ่งชี้สัญญาณการเกิดโรคร่วมด้วย

การสัมผัสกับสิ่งเร้าภายในสถานที่ทำงานละที่พักอาศัย เช่น สารเคมีในพลาสติก ควันยาสูบ/บุหรี่ สิ่งปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

พฤติกรรมดังกล่าวนับเป็นอีกพฤติกรรมที่ทุกคนควรใส่ใจและเข้าใจ เพราะหลาย ท่านที่เกิดโรคประจำตัว และปัญหาอันต่อเนื่องมาจากอาการเจ็บป่วยจากการไม่ใส่ใจและยังคงดำเนินพฤติกรรมนี้ต่อไป การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมให้ผู้ที่กระทำมีสุขภาพแข็งแรงทั้งระยะในสั้นต่อเนื่องไปจนถึงระยะยาวซึ่งการดำเนินปัจจัยประคับประคองในรูปแบบของการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการควบคุมน้ำหนักจะเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างพละกำลังและสุขภาพที่ดีต่อร่างกาย

ที่ ‘อคีซีส ไลฟ์’ เรายึดมั่นและปฏิบัติตามหลักโครงสร้างพื้นฐานประการในการเอาชนะมะเร็ง 

ประกอบด้วย

การขจัดสารพิษ

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการขจัดสารพิษ จะช่วยยกระดับสุขภาพร่างกายให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ภูมิคุ้มกันบำบัด

ที่มีกลไกการทำงาน โดยเร่งประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้ถึงขีดสุด เพื่อเพิ่มการป้องกัน ลดการลุกลามและการแพร่กระจายของมะเร็ง

การบำบัดด้วยการใช้สารธรรมชาติที่ออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง

เป็นวิธีการบำบัดที่ไม่มีสารก่อพิษ ทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้รับประสิทธิภาพการรักษาสูงที่สุดและเกิดผลข้างเคียงต่ำที่สุด

การบำรุงกำลัง

การรับประทานอาหารที่ให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพและมีสารอาาหารครบตามเกณฑ์ความต้องการของร่างกาย ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้สมบูรณ์และเหมาะสม

พฤติกรรมการดำเนินชีวิต

คือ การมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม

การเยียวยาอารมณ์และจิตวิญญาณ

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของสายสัมพันธ์ระหว่างความคิดและความเป็นจริง

โรคมะเร็งนั้นไม่ได้เป็นเครื่องหมายแห่งความตายอีกต่อไป

ที่อคีซีส ไลฟ์ ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการของเรา ได้คิดค้นสูตรสำเร็จตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ในการรักษาซึ่งได้รับพิสูจน์ว่าเป็นวิธีที่ให้ผลลัพธ์ทางการรักษาอย่างทรงประสิทธิภาพ

ที่อคีซีส ไลฟ์เราทำอะไรบ้าง

เริ่มแรกเราจะทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบความคิดของผู้ป่วยให้ละทิ้งความเชื่อผิด และปรับทำให้ผู้ป่วยเข้าหลักความคิดที่ถูกต้อง ปัจจัยสำคัญอื่น ได้แก่ การรวมเข้าองค์ความรู้และการทำสมาธิ

แผนระดับการรักษาทั้ง 3 ระดับของเรา มีดังนี้

1. สร้างความตระหนักรู้

โดยใช้แนวทางปฏิบัติอย่างง่าย ดังนี้

การทำสมาธิง่าย เราควรกำหนดและควรนั่งทำสมาธิอย่างสงบ โดยอาจเลือกใช้เวลาช่วงเช้า (ช่วงอุดมคติ) การปฏิบัติเพียงแค่ 15 นาที ก็ให้ประโยชน์มากมาย ทำให้รู้สึกถึงการดำรงอยู่ ปัจจุบัน การเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดของเราและเป็นการจัดสรรพื้นที่สำหรับความคิดในแง่บวก

ควบคุมลมหายใจสั้น ในระหว่างวัน เพียงแค่ใช้เวลาและหยุดพัก 4 หรือ 5 ครั้งในระหว่างวันและสังเกตลมหายใจของเราเป็นเวลาหนึ่งนาทีจาก 10 ลมหายใจก็เพียงพอ

รักษาสมดุลทางจริยธรรมของการรับรู้ทางจิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยไม่ปองร้ายต่อผู้อื่น

2. จัดการกับอารมณ์ด้านลบของเรา 

การฝึกฝนทำสมาธิแบบเรียบง่ายนั้นไม่เพียงพอ หากเรายอมให้สภาพจิตใจที่ไม่แข็งแรง  ของเราคงอยู่และไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นแต่ละบุคคลต้องเผชิญหน้าและรับมือกับอารมณ์ของตนเอง

หนทางทั่วไปในการจัดการกับอารมณ์ ทำได้โดยปล่อยวางไม่หมกมุ่นเก็บมาใส่ใจ จะช่วยเพิ่มพลังในการควบคุมจิตใจ

นอกจากนี้อารมณ์แต่ละอย่างมีหนทางแก้ไขได้ ซึ่งเราสามารถใช้หนทางเพื่อลดอิทธิพลของอารมณ์ขุ่นมัว ตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น โดยปกติและผู้ป่วยจะโกรธเคืองเมื่อการจราจรติดขัดหรือเกิดความเจ็บป่วยขึ้น สถานการณ์นี้สามารถเอาชนะได้ง่าย โดยการปรับความคิด แทนที่จะหงุดหงิด ให้ใช้ช่วงเวลาเหล่านี้เปลี่ยนเป็นการฝึกฝนความอดทนและการไตร่ตรองมากขึ้น

3. การปลูกฝังอารมณ์เชิงบวกเพื่อให้มีสุขภาพดี

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้เราจะต้องจัดการกับปัญหาพื้นฐานประจำตัวในชีวิตของเรา ซึ่งสามารถมีจัดการได้โดยใช้หลายวิธีแต่ทุกวิธีนั้นจะมีจุดเริ่มต้นมาจากการฝึกจิตใจ ตัวอย่างเช่น การติดสิ่งเสพติด ผู้ที่มีจิตใจแน่วแน่เข้มแข็งเท่านั้น ที่จะสามารถเอาชนะปัญหานี้ได้อย่างถาวร

เมื่อคิดถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอารมณ์โดดเดี่ยวและขาดการติดต่อ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และสติปัญญา อารมณ์เหล่านี้ เป็นหนทางรักษาที่เหมาะสมภาวะบกพร่องทางจิตใจและอารมณ์หลากหลายชนิด เนื่องจากเป็นระบบตัวแปรส่งผ่านที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอารมณ์เบื้องต้นนี้ภายในตัวเรา ซึ่งนับได้ว่าเป็นหนทางที่ไร้ที่ติ

สรุป

มะเร็งร้ายไม่สามารถคร่าชีวิตได้อีกต่อไป หากรักษาอย่างถูกจุด ที่อคีซีส ไลฟ์ เราพร้อมที่จะสนับสนุนและก้าวผ่านหนทางแห่งการรักษาไปพร้อม กับคุณ เป้าหมายของเรานั้นคือ การให้การรักษาที่ตรงจุดแม่นยำ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ พนักงานทุกคนของเราทั้งเจ้าหน้าที่และทีมสหสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ จะทุ่มเทแรงกายอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยที่มารับการรักษากับทางเรา จะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายระหว่างการรักษาจากโรคร้ายนี้

สอบถามข้อมูล

เกี่ยวกับการรักษาของเรา

โทรหาเรา

+66 (0) 655 896 964

อีเมล

contact@akesisoncology.com

แผนที่และเส้นทาง

คลิก

Sitemap

เกี่ยวกับเรา

อคีซีส ไลฟ์

ทีมแพทย์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

แอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป

การกระทำ

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

บทความทางการแพทย์

บทความ

วิดีโอ

วิจัย

จากใจผู้รับบริการ

คู่มือผู้รับบริการ

นัดหมายปรึกษาออนไลน์ฟรี

เทรนนิ่งและเวิร์คชอป

อคีซีส ไลฟ์ : ศูนย์การแพทย์รักษามะเร็งเชิงบูรณาการ
ชั้น 21 อาคาร 253 อโศก (253 Asoke Building) ถนนสุขุมวิท 21  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110