World Class Cancer Treatment Centre

As featured on

ความแตกต่างของการรักษามะเร็งแบบบูรณาการและการรักษามะเร็งตามแบบแผน

การรักษาโรคมะเร็งตามแบบแผน หรือตามหลักการของแพทย์แผนปัจจุบัน จะมุ่งเน้นที่การทำลายเซลล์มะเร็งเป็นหลัก ซึ่งจากการรักษาดังกล่าวได้ทำให้เกิดภาระ หรือผลแทรกซ้อนกับร่างกายมากมาย โดยเฉพาะกับระบบภูมิต้านทานของร่างกายผู้ป่วยเอง

ถ้าเปรียบเทียบการรักษามะเร็งตามแบบแผนในปัจจุบัน จะแบ่งออกเป็น 3 หมวดหลัก ๆ คือ

  • การผ่าตัด (การตัดเนื้อเยื่อมะเร็ง)
  • เคมีบำบัด (การใช้สารเคมี ซึ่งเปรียบได้กับยาพิษที่ใช้ในการทำลายเซลล์มะเร็ง)
  • รังสีรักษา หรือที่มักเรียกว่า การฉายแสง หรือรังสีบำบัด (การแผดเผาเนื้อเยื่อมะเร็งด้วยรังสีความแรงสูง)

การรักษาหลักตามแบบแผนนี้ นอกจากจะสามารถทำลายเนื้อเยื่อ หรือเซลล์มะเร็งได้แล้ว ยังส่งผลกระทบ และเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาดังกล่าวกับเนื้อเยื่อและเซลล์ปกติด้วย จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยหลายรายต้องสูญเสียคุณภาพชีวิตที่ดี

เช่น การผ่าตัดในบางกรณี มักเป็นที่มาทำให้ผู้ป่วยเกิดความเครียดและภาระให้กับร่างกายทั้งก่อนและหลังผ่าตัด สำหรับการทำหัตถการตั้งแต่การเจาะตรวจชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัย ตลอดจนถึงการผ่าตัดเนื้อเยื่อ หรือเซลล์มะเร็งออกเพื่อการรักษา ในบางครั้งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเหนี่ยวนำการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้

ผลข้างเคียงที่ได้รับจากการรักษามะเร็งตามแบบแผนด้วยเคมีบำบัดและรังสีรักษาที่พบได้ เช่น

เนื้อเยื่อบริเวณข้างเคียงเนื้อเยื้อหรือเซลล์มะเร็งถูกเผาไหม้ เกิดการแสบร้อนจากการทำรังสีรักษา มีอาการภาวะคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร โลหิตจาง ภูมิต้านทานอ่อนแอ จนนำไปสู่การติดเชื้อแทรกซ้อนภายหลังได้ยาเคมีบำบัด แม้กระทั่งการหลุดร่วงของเส้นผม ร่างกายซูบผอมลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อความมั่นใจในภาพลักษณ์ของผู้ป่วยเอง และอาการเหล่านี้ล้วนนำไปสู่ปัญหาทางด้านจิตใจ ความรู้สึกแปลกแยก การไม่อยากเข้าสังคม และเกิดอารมณ์ซึมเศร้าตามมา แม้ว่าผู้ป่วยจะอยู่กับครอบครัวที่รักและพร้อมให้การดูแลอย่างใส่ใจก็ตาม

เรามุ่งเน้นการรักษาที่ผู้ป่วยในทุกมิติ ไม่ใช่เน้นเฉพาะแค่การรักษาโรคมะเร็ง

โปรแกรมการรักษาแบบผสมผสานของศูนย์การแพทย์อคีซิสไลฟ์ เราจะไม่ใช้วิธีการตัด การเผา หรือการใช้เคมีที่เป็นสารพิษในการทำลายเซลล์มะเร็ง แต่จะมุ่งเน้นที่ทำให้ร่างกายของผู้ป่วยสามารถเยียวยา บำบัด ฟื้นฟู รวมไปถึงการทำลายเซลล์มะเร็งได้ด้วยตัวของผู้ป่วยเอง

กระบวนการรักษามะเร็งของร่างกายนั้น ไม่จำเพาะเจาะจงไปที่การกำจัดทำลายเซลล์มะเร็งแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึง การเสริมสร้างพลังความแข็งแรงของร่างกาย ส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพ มีความสุขกับการทานอาหารร่วมกับเพื่อน ๆ และครอบครัว รวมไปถึงการมองโลกในมุมบวกและมีความสุขกับการใช้ชีวิต

ในความเป็นจริงแล้ว การเกิดเซลล์มะเร็งนั้น อาจมองได้ว่าเป็นกระบวนการปรับตัว เพื่อตอบสนอง และการเอาชีวิตรอดของเซลล์เมื่อเผชิญกับความเครียด แรงกดดันจากสภาวะแวดล้อมของเซลล์ที่ไม่เหมาะสม  อาทิ การมีสารพิษต่าง ๆ สะสมในร่างกาย จนส่งผลต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในเซลล์ ซึ่งทำให้เซลล์สูญเสียความสามารถในการสร้างพลังงานของเซลล์ ด้วยการพยายามปรับตัวเอาชีวิตรอดของเซลล์นี้ จึงเป็นกลไกให้มีการเปิดยีนมะเร็ง และเกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ จนสามารถกล่าวได้ว่า กลไกนี้กลายเป็นจุดกำเนิดของเซลล์มะเร็ง

ดังนั้น การรักษามะเร็งแบบบูรณาการ จึงต้องให้ความใส่ใจในการเปลี่ยนแปลงสภาวะสิ่งแวดล้อมของเซลล์ทั่วร่างกายของผู้ป่วยแต่ละบุคคลให้กลับมาเป็นปกติ มิใช่มุ่งเน้นที่จะทำลายเนื้อเยื่อมะเร็งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

การรักษามะเร็งแบบการแพทย์บูรณาการ จึงไม่ใช่การทำสงครามโดยตรงกับเซลล์มะเร็ง แต่เป็นการสนับสนุนดูแลร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย ให้แข็งแรงมากพอที่จะต่อต้านกับการทำลายและการรุกรานของเซลล์มะเร็งได้ด้วยตัวของผู้ป่วยเอง

3 ปัจจัยขั้นพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตปราศจากมะเร็ง

กลไกลการยับยั้งการสร้างเซลล์มะเร็ง

การรักษามะเร็งแบบพุ่งเป้าและการกำจัดมะเร็งผ่านทางระบบเผาผลาญหรือระบบเมตาบอลิซึมบำบัด

การกระตุ้นและส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

3 ปัจจัยขั้นพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตปราศจากมะเร็ง

กลไกลการยับยั้งการสร้างเซลล์มะเร็ง

การรักษามะเร็งแบบพุ่งเป้าและการกำจัดมะเร็งผ่านทางระบบเผาผลาญหรือระบบเมตาบอลิซึมบำบัด

การกระตุ้นและส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

การรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวม

ศูนย์การแพทย์การรักษามะเร็งแบบบูรณาการอคีซิสไลฟ์ มีความเชื่อว่าการรักษาโรคมะเร็งจะใช้เพียงเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งไม่ได้ แต่ต้องเป็นการรักษาที่มีการผสมผสานองค์ความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และเป้าหมายของการรักษาจะไม่ใช่เฉพาะเพื่อมุ่งหวังทำลายเซลล์มะเร็งเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพที่ดีให้กับผู้ป่วยไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งการรักษาจะครอบคลุมตั้งแต่การปรับเปลี่ยนระบบเผาผลาญของเซลล์ การผสานการรักษาต่าง ๆ โดยไม่ให้เกิดภาระ ผลข้างเคียง หรือเป็นพิษกับร่างกายและกับเซลล์ ขณะเดียวกันจะดูแลส่งเสริมระบบภูมิต้านทาน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิต ปรับอาหาร ดูแลจิตใจ เพื่อให้ร่างกายของผู้ป่วยมีความพร้อมที่จะฟื้นฟูให้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรง เพราะเราไม่เพียงจะรักษาแค่โรคมะเร็ง แต่เป้าหมายของเราคือต้องการให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดี

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อร่วมเรียนรู้ว่าเราจะสามารถช่วยเหลือคุณ หรือสมาชิกในครอบครัว และคนที่คุณรักได้อย่างไร

ฟรี ดาวน์โหลดโบรชัวร์ของเรา

เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ของเรา ดาวน์โหลดโบรชัวร์ของเรา

ดาวน์โหลดตอนนี้
ขอคำปรึกษา ฟรี!

ศูนย์การแพทย์ครบวงจรระดับโลก

พร้อมกับการบำบัดล่าสุดและเทคโนโลยีขั้นสูง Akesis Life เป็นสุดยอดของการแพทย์ผสมผสาน

ผู้นำทางการแพทย์

นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิตเป็นผู้ก่อตั้ง Akesis Life ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการแพทย์บูรณาการณ์มากกว่าทศวรรษ เป็นอาจารย์แพทย์ที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อศาสตร์การรักษาแบบบูรณาการณ์ ผู้มีหัวใจเพื่อการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง และมุ่งหวังให้เพื่อนมนุษย์ได้มีโอกาสรับการรักษาที่ดีที่สุด

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ 5 ดาว

มีห้องส่วนตัว 1, 2 และ 3 ห้องนอนให้เลือกระหว่างการเข้าพักของคุณ นอกจากนี้ที่พักยังมี สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ร้านอาหาร Akesis Life ห้องสมุด และศูนย์บริการธุรกิจ

มะเร็งเชิงบูรณาการคืออะไร?

อคีซีส ไลฟ์ ได้นำวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่ดีที่สุดเพื่อการรักษาที่เน้นมุ่งเป้าไปยังเซลล์มะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเพิ่มความสามารถของผู้ป่วยในการรักษาด้วยวิธีการหลายเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการรักษา ภารกิจของเราไม่เพียงรักษามะเร็งให้หาย แต่ยังช่วยปรับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วย

โปรแกรมการรักษาโรคมะเร็งแบบบูรณาการณ์ของอคีซีส ไลฟ์ คลีนิคนั้น จะถูกออกแบบให้เหมาะกับผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคล เพื่อรักษาตั้งแต่ต้นตอของการเกิดโรคไม่ใช่แค่การรักษาอาการเพียงเท่านั้น

Immuno Oncology? คืออะไร

คือวิธีการรักษาที่ช่วยยับยั้งการสร้างและกำจัดมะเร็ง โดยไม่ทำลายเซลล์ปกติในร่างกาย รวมถึงการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ที่ช่วยปกป้องร่างกายจากการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็ง

การรักษาไม่ได้หมายถึงยารักษาโรคเท่านั้น แต่ยังหมายถึง การดูแลทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกัน เพราะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการรักษา การหายจากโรค ของผู้ป่วยแต่ละคนด้วย

จากลูกค้าของเรา

ฟังจากผู้ที่ได้รับการรักษาจาก Akesis Life

กำลังใจที่ฉันได้รับจาก Drs ฉันสามารถพูดได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการให้โอกาสฉันได้รักษา ฉันรู้ว่าฉันอยู่ในมือที่ปลอดภัยและได้รับคำแนะนำตลอดการรักษา

-Muna B จากโอมาน